Tele-Dienst 45 jaar actief

Met in het geheugen de 40 jarige viering in het provniciehuis van het bestaan van Tele-Dienst vzw vierden de medewerkers, de leden van de raad van bestuur en vele ereleden (voormalige medewerkers) in januari 2013 het 45 jarig bestaan. Een gezellige praatreceptie onder elkaar met een heerlijk wandelbuffet.

Terugdenkend aan de startperiode beseffen we allen hoe de werking evolueerde. Een sterke uitbreiding van het
aantal medewerkers, maar spijtig genoeg ook van het klantenbestand. Meer en meer mensen hebben nood aan financiële begeleiding en voedsel. Wat niet wegneemt dat tijdens de contacten met klanten de aandacht gevestigd blijft op een deugddoend gesprek.

Gastspreekster Nahima Lanjri sprak spontaan lof over wat sociale organisaties betekenen voor de maatschappij. Hoe hun positieve invloeden hoop geven aan mensen die op zoek zijn om hun levensweg op een normale wijze te kunnen bewandelen.

Voorzitster Ria De Boodt-Daelemans bedankte alle medewerkers  voor hun jarenlangen inzet. Samen kijken we uit naar 2018 voor de 50-jarige viering. Dat wordt een gouden jubileum, waarvoor we nu reeds alle registers openen.