Ondersteunend gesprek

Heb je nood aan een gesprek?

Zoek je hulp?

Bij Tele-Dienst vzw staat de deur open!

Wij zoeken samen met jou: