Historiek

Historiek

1967 Dhr. Remi Mens, directeur van Tele-Onthaal brengt vertegenwoordigers van verschillende organisaties samen in een "werkgroep Teledienst" met als doelstelling oproepen van cliënten te laten registreren door vrijwilligers om zo snel mogelijk te signaleren aan bestaande organisaties.
1968 Op 19 februari gaat Tele-Dienst van start met een eigen telefoonnummer in de Sint-Jozefstraat.
1971 Op 8 juli publiceert publiceert Tele-Dienst vzw zijn statuten in het Belgisch Staatsblad.
1973 Op 17 februari wordt het eerste lustrum gevierd. Tijdens deze eerste 5 jaar waren er ruim 6000 cliënten.
1974 Een maatschappelijk werkster wordt in dienst genomen voor de vorming en begeleiding van de vrijwilligers.
1975 Tele-Dienst vzw verhuist naar de Lange Leemstraat 149.
1977 Het tv-programma "Ommekaar" brengt in een uitzending over vrijwilligerswerk ook Tele-Dienst Antwerpen in de kijker. Het aantal oproepen verdubbelt.
1985 Tele-Dienst gaat van start met de pijler "budgetbegeleiding".
1988 Het 20-jarig bestaan wordt uitgebreid gevierd met o.a. een academische zitting.
1994 Tele-Dienst vzw verhuist naar de Charlottalei 28.
1995 Als autonome vrijwilligersorganisatie valt Tele-Dienst voortaan onder het decreet op het vrijwilligerswerk. Tele-Dienst ontvangt een erkenning.
2001 Tele-Dienst vzw verhuist naar de Nerviërsstraat 7.
2003 Het 35-jarig bestaan wordt gevierd.
2005 Van coördinator naar gedelegeerde verantwoordelijkheden per werkgroep
2006 Decemberactie Wijnegem Shopping Center
2008 Het 40-jarig bestaan wordt gevierd.

 

Enkele cijfers

    2008 2009 2010
Totaal aantal contacten 8.531 8.495 8.495
  waarvan Telefoon in 1.783 1.919 1.919
  waarvan Telefoon uit 1.223 1.099 1.099
  waarvan Bezoek aan Tele-Dienst 5.070 5.477 5.477
         
Aard van het contact      
  Gesprek 3.711 8.459 8.459
  Informatie    614     845    845
  Budgettering 2.058 3.094 3.094
  Vervoer      77       42      42
  Praktische hulp       10         0       0
  Voedselpakket 3.669 4.054 4.054
  Kandidaat vrijwilliger       12         8        8
         

Sterk opvallend is dat het aantal contacten met de vraag naar budgetbegeleiding en voedselpaketten evenredig stijgt met het cijfer voor het percentage aan kansarmen dat jaarlijks door de stad bekend gemaakt wordt.

 

Al deze hulp wordt geboden door vrijwilligers.