40 jaar Tele-Dienst vzw

In 2008 was Tele-Dienst vzw 40 jaar actief  Dat werd in aanwezigheid van medewerkers en
betrokkenen van vandaag en van gisteren sterk onderlijnd tijdens een viering in het
provinciehuis van Antwerpen.

Diverse gastsprekers konden niet anders dan enkel lof betuigen over de inspanningen
die zovele vrijwilligers in al die jaren hebben gepresteerd om medemensen aan de
kansarme grens te helpen het hoofd boven water te houden. De juiste babbel en de
juiste daadwerkelijke ondersteuning zijn oh zo vaak de combi geweest waaraan mensen
zich hebben vastgeklampt.

De historiek van Tele-Dienst vzw werd aan de hand van gelijklopend opvallende wereld-
gebeurtenissen mooi weergegeven in een beeldpresentatie op groot scherm.

Aansluitend kon alleen een hoogstaande receptie de avond afsluiten en was het aangenaam
vertoeven onder de mantel van liefdadigheid.